• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

ШКОЛА ИКОНОПИСАЊА

 
О значају иконе у хришћанству, материјалима који су неопходни за њену израду, техникама обликовања и поступцима сликања, сазнаће нешто више полазници Школе иконописања која је основана у оквиру Српског научног центра.

 
Циљеви и задаци:


- развијање сликарских дарова и способности ученика кроз иконопис као један од основа хришћанске уметности;

- стварање услова да ученици на часовима, током процеса реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;

- упознавање црквене уметности и њеног специфичног начина изражавања; препознавање правих духовних вредности и изражавање својих талената кроз ликовно стваралаштво;

- изграђивање способности дубљег разумевања и вредновања хришћанске културе.

 
Наставни садржај курса иконописања:

Наставни план и програм курса ће се реализовати кроз практичан рад и теоројска предавања у оквиру следећих тематских/функционалних/наставних целина:


I Хришћанска иконографија
- Смисао, функција и значај иконе у хришћанству
- Икона као дело ликовне/примењене уметности
- Однос иконографије према сликарству
- Историјски развој уметности иконописања
- Феноменологија иконе; разлике у иконографијама хришћанских цркава
- Канон у православној иконографији
- Карактеристични иконографски стилови
- Икона као верски/духовни симбол и употреба симболизма у уметности иконописа
- Икона као једна од темељних одредница духовног и културног индентитета хришћанства
 
II Материјална грађа и технологија сликања иконе
-  Материјална грађа/стратиграфија иконе
-  Материјали у иконописању: врсте, одлике, квалитет, одабир, начин употребе и поступци припреме
(подлоге/носици, препаратуре, боје/пигменти, везива, позлата, заштита и др)
-  Иконописачки прибор и алат (врсте, особине, одабир, начин руковања/употребе)

III Ликовно обликовање иконе
- Иконографски цртеж (ликовне и формално естетске одлике)
- Боја на икони (компоновање боја и формалне, ликовно естетске одлике)
- Ликовна композиција и композиционе шеме
- Иконографска перспектива ( особине, принципи и ликовно формалне карактеристике)
- Светлост на икони/ликовно обликовање светлости у иконопису

IV Поступак сликања иконе
Одабир иконографске представе/узора
- Прилагођавање и интерпретација узора
- Формирање графије
- Поступак подсликавања
- Сликање одежди и обуће
- Сликање косе, браде, бркова, обрва
- Сликање откривених делова тела
- Портретисање/изображавање светих ликова
- Сликање предмета
- Сликање појединачних елемената тј. детаља  пејсажа и/или позадине
- Сликање архитектонских објеката
- Сликање биљног света
- Сликање животињског света
- Сликање поједначних декоративних или симболичких детаља
- Исписивање иконе (натписи на иконама)
- Завршна обрада и "затварање" (заштита) иконе


VI Додатно естетско обликовање иконе
- Сликана орнаментика на иконама
 
VII Помоћне технике у поступку сликања иконе
- Употреба уљаних боја
- Употреба акварел боја
- Употреба акрилних боја
- Употреба цртачких техника и бојени цртеж
- Сликање иконе на папиру, картону или платну

 
ПРОГРАМ ОСМИСЛИО:
Ненад Јовановић