• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

 

ПРЕДАВАЊА

 

 

Такозвана „жива реч“, а тиме и предавања, од давнина су позната средства за ширење и преношење идеја и ставова, али и научних достигнућа. Управо предавања и трибине које Српски научни центар организује на одређене теме и поводом одређених догађаја, имају едукативну функцију и представљају одличну могућност презентације анализа од научног значаја и материјала прикупљеног на терену. Предавања којa организује Центар су добра прилика за размену идеја и за дискусије на теме важне за очување српског националног и верског идентитета, српске традиције, као и за  расветљавање проблема попут србофобије/антисрбизма, проблема сукоба савременог и традиционалног и слично.

С тим у вези, осмишљени су циклуси предавања са радним називима: 1) Трагање за културном матрицом српског етничког контекста и 2) Промовисање резултата истраживања српских научника.