• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Протеклих година Друштво је реализовало значајне научно-истраживачке пројекте, међу којима издвајамо:

-         два археолошка ископавања на локалитету Илића брдо у Чучугама;

-         археолошко рекогносцирање области Тамнаве;

-         евидентирање стања воденица на подручју општине Уб;

-         евидентирање стања споменика на подручју општине Уб;

-         обичаји и веровања народа Тамнаве (тематске области: народно лечење, жетвени обичаји и свадбени обичаји);

-         Тамнава у српској револуцији.

У овом тренутку Друштво младих истраживача Чучуге организује научно-истраживачке програме

у оквиру одговарајућих, вишегодишњих пројеката:

-         Тамнава у српској револуцији (област историје) 

-         Стазама културе (програм за подмладак Друштва).

Осмишљавање нових пројеката првенствено ће бити усмерено ка заштити животне средине.