• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

 

САРАДЊА

 

 

Ради остваривања циљева Српски научни центар успоставља контакте са сродним удружењима и институцијама у земљи и иностранству по питањима од заједничког интереса. Посебан акценат се ставља на институције и удружења из земаља које баштине сличну културну матрицу и наслеђе. Тежња нам је и да сарађујемо са Унiверзитетима, државним установама, Српском Православном Црквом и институцијама едукативног карактера. Организовање семинара, предавања и радионица могуће је са организацијама како из јавног тако и из привредног и непрофитног сектора (НВО из земље и иностранства).

Поред тежње ка сарадњи и проширивању активности и увећавању броја сарадника Српског научног центра, жеља нам је и једна од будућих мисија да оснујемо канцеларије и представништва ван седишта Центра. То се свакако односи и на оснивање подружних јединица у иностранству.

Од посебног значаја за рад Центра јесте и укључивање (осим афирмисаних научника) научних радника и стручњака који стицајем околности нису нашли посао у својој струци, као и истраживача из различитих области, с циљем остваривања динамичне и живе комуникације, односно повезаности између различитих научних дисциплина. Осим позитивне енергије и размене искустава и идеја, оваква врста сарадње пружа могућност ширења мреже познанстава на професионалном и личном нивоу.