• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

 

ТЕКСТОВИ

 

 

M-priroda-Bane-kolegaНа сајту Српског научног центра налазе се научни радови, значајни појмови (лексикографског типа) и разнородни текстови чланова и сарадника СНЦ-а, као и текстови других аутора који су важни са становишта проучавања српског етничког и културног контекста.

У првој фази биће презентован мањи број илустративних текстова, који ће, убудуће, бити комплетиран у циљу стварања виртуелне библиотеке. Наведена библиотека треба да обједини релевантне текстове посвећене проучавању српског народа и одговарајуће проблематике у најширем смислу речи.

У наредном периоду биће израђен и појмовник основних тематских целина којима се баве текстови сајта Српског научног центра.