• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Град

mrtva-prirodaОдељак доноси резултате етнолошко-антрополошких истраживања урбаних средина. Аутори предочавају читаоцима како је дух приморских градова оличен у појави духовитих појединаца, ориђинала, чије се шале и гегови препричавају генерацијама; како се конституише градска легенда о уклетој кући; које су карактеристике породица у средњовековном Котору; какав је био правни положај жена у приморским градовима, са посебним освртом на живот робиња; које су основне функције градских тргова у свакодневном животу и приликом одржавања разних свечаности...Текстове потписују: Александра Мирковић, Маја Марјановић...