• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Обред иницијације

Desin-cardak, Dragoslav TrindićПревођење младих, женских и мушких, чланова заједнице у категорију ,,одраслих“, посредством конкретних или приповедних (имагинативних) чинова, тема је радова у овом одељку. Српска народна бајка у својој структури носи сећања на стварни ток обреда прелаза. Откривени су бројни паралелни мотиви који повезују ритуал и фантастичну фабулу (кућа у шуми, провера – искушавање неофита-јунака, телесно повређивање...). С посебним освртом на бајке ,,Отац и његове кћери“ и ,,Зла маћеха“, о женским јунацима бајке и њиховој иницијацији пише Светлана Марковић-Штрбац, а тему мушке иницијације истражује Ивица Тодоровић.