• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Село

Milija-Trindic - Dragoljub TrindićОдељак представља читаоцима нека занимљива етнолошко-антрополошка истраживања руралних средина. Од некадашњих деветнаест млинова у Морињу, сачувало се до данас само пет. По којим породицама носе име, да ли миришу на жито или маслине, у каквом им је стању механизам за млевење - нека су од питања на која одговара Александра Мирковић. Иста ауторка је начинила и теоретски покушај реконструкције некадашњег начина живота у Горњем Ораховцу...