• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Српски исток и југ

Manastir - Dragoljub TrindićСрез бољевачки, Горње Полимље, Топлица, Пештер, Лепенски вир, исток и југ Србије уопште, представљају просторне координате овог одељка. Упознајте се са резултатима најновијих етнолошких истраживања у области митско-религијских представа и сакралне географије, као и са будућим истраживачким изазовима за антроплоге. Текстове потписује Ивица Тодоровић.

Критика навода о Албанцима
Киљан – балканоромански-старовлашки остатак
Четири предсловенске реке златиборског краја
Етимологија полеонима Бар
Резултати нових истраживања митско-религијских представа и идентитета на Пештеру и околним областима.
Порфирогенитова „Лонтодоклa“
Матерњи језик сакралне географије Срба
Етнолошко-антрополошки поглед на Лепенски Вир
О општем геополитичком контексту и етничком идентитету на примеру Горњег Полимља
Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег Полимља
Прво и последње - прилог етнолошком проучавању пророчанских и есхатолошких представа, са нагласком на подручју источне Србије и суседних области
Источна Србија као савремени истраживачки изазов
МИТСКА ТОПЛИЦА - етноантрополошки осврт на најнаглашеније садржаје са митским предзнаком
Митске представе и идентитет у Горњем Полимљу и околним
ПОВРАТАК ТРАДИЦИЈЕ - размишљања поводом поновљеног издања књиге Саватија Грбића о српским народним обичајима у Срезу Бољевачком
Резултати нових етнолошких истраживања српског југа
Прилог разматрању основних савремених проблема српског југа и српског истока