• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Простор и време мушкарца (традиционални и савремени иницијацијски контекст)

Ивица Тодоровић

У раду сагледавамо ритуалне и митске обрасце одређења простора и времена резервисаног за мушкарце у традиционалној и савременој култури Срба, са нагласком на иницијацији. У обзир су узети етнолошка грађа прикупљена у новијем периоду, као и од раније познате чињенице везане за симболичко дефинисање улоге и положаја мушкарца у традиционалној култури. Посматране су различите ''мушке'' институције – од традиционалних иницијацијских и ритуалних група до феномена спортског навијања и служења војног рока. Акценат је стављен и на културну поделу просторно-временског континуума на ''мушки'' и ''женски''.

 

Преузмите цео текст:   word