• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Препорука 21. 04. 2013.

ПРЕПОРУКА НЕДЕЉЕ:


Матерњи језик сакралне географије Срба


Категорија: Српски исток и југ
Ивица Тодоровић
У раду се указује на непосредну повезаност идеје о Косову као сакралном средишту, тј. месту од суштинског значаја, и идеје о Србима као изабраном народу. Ова теза је илустрована закључцима неколико истакнутих истраживача/научника на сродним пољима, као и карактеристичним формулацијама више значајних теолога, уметника и других. Такође се наглашава и значај Косова као древног и савременог места иницијације. Реконструкцијом ових, основних семантичких димензија феномена Косова, непосредно сагледавамо сакрални језик најзначајнијег мита српске колективне свести. У наведеном смислу, он је од суштинског значаја за одређење српског идентитета и пројекцију одговарајуће историјске судбине.