Алеја прегалаца српске науке, културе и уметности

Представљамо прегаоце српске науке, културе и уметности који више нису међу нама. Неки од њих били су наши савременици, колеге, учитељи, ментори, пријатељи… Желимо да искажемо захвалност личностима које су својим животом и делом оставиле неизбрисив траг у историји српског стваралаштва, почев од њиховог доприноса у развоју српске етнологије и других научних дисциплина. Они су својим радом и идејама надахнули не само сараднике Српског научног центра, представљајући узор и охрабрење за многе друге људе, широм српског етничког простора и читавог света.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР