Алеја прегалаца српске науке, културе и уметности

Представљамо прегаоце српске науке, културе и уметности који више нису међу нама. Помињемо не само прегаоце који су били чланови Српског научног центра већ и великане који су својим радом инспирисали истраживаче и сараднике нашег удружења.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР