РИЗНИЦА

Препоручена и занимљива литература (и извори) – уводно-илустративни избор:

 

На овим страницама ћемо у наредном периоду (у одговарајућим временским интервалима) скретати пажњу на различиту литературу и изворе, који су посебно значајни или занимљиви са становишта основних тема којима се бавимо. Наравно, уместо ових препорука могли су се наћи и многи други текстови и садржаји.

 

Српска идеја и мисија:

Благојевић 1994: Милош Благојевић, О националним и државним интересима у делима Доментијана – Срби изабрани народ, Историјски гласник 1-2, 1994.

Порекло, етногенеза и цивилизација Срба и Словена:

Будимир 1959: Милан Будимир, О старијим поменима српског имена, Глас САН, Одељење литературе и језика CCXXXVI, Нова серија књ. 4, Београд, 1959.

Вера и савремени изазови:

Наука – религија – друштво 2002: Наука – религија – друштво, Богословски факултет СПЦ, Министарство вера Владе РС, Београд, 2002.

Антисрбизам, геноцид и сродне појаве:

Екмечић 2002: Милорад Екмечић, Србофобија и антисемитизам, у: М. Е., Дијалог прошлости и садашњости, Службени лист СРЈ, Београд, 2002.

Српски етнички и етногенетски простор:

Терзић 2012: Славенко Терзић, Стара Србија, драма једне цивилизације, Православна реч, Београд, 2012.

Знање и вера:

Павићевић 2009: Александра Павићевић, Да ли су етнолози дужни да буду (не)религиозни (или Прилог проучавању „антрополошког материјала“), Теме 4/2009, Ниш, 2009.

Структуре и универзални обрасци:

Lič 1972: Edmund Lič, Klod LeviStros, Duga, Beograd, 1972.

Религија и митологија:

Грчић 2011: Мирко Грчић, Географија религија, Географски факултет, Београд, 2011.

 Народни обичаји и културна баштина:

Недељковић 1990: Миле Недељковић, Годишњи обичаји у Срба, Вук Караџић, Београд, 1990.

Светски процеси и феномени:

Зиновјев 2002: Александар Зиновјев, Запад – феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.

Културолошки феномени:

Ђурковић и Вујадиновић 2010: Ђурковић М., Вујадиновић Д., Политика етнологије, Теме XXXIV/4, Ниш, 2010.

Идентитет Срба:

 

Митровић 1989: Јеремија Д. Митровић, Народна свест у Срба, Народна књига, Београд, 1989.

Српски језик:

Пипер 2004: Предраг Пипер, Српски између великих и малих језика, Београдска књига, Београд, 2004.

Древне цивилизације:

Срејовић 1994: Драгослав Срејовић, Кад смо били културно средиште света, Даница за 1994, Београд, 1994.

Породица и брак, демографска и сродна питања:

Павићевић 2001: Александра Павићевић, Народни и црквени брак у српском сеоском друштву, Етнографски институт САНУ – Посебна издања 46, Београд, 2001.

Тајне природе, човека и универзума:

Rakočević 1996: Miloje Rakočević, Univerzalna svest i univerzalni kod, у: Svest – naučni izazov 21. Veka, Čigoja, Beograd, 1996.  

Народи света:

Недељковић 2001: Миле Недељковић, Лексикон народа света, Српска књижевна задруга, Службени лист СРЈ, Београд, 2001.

Научне парадигме, теорије и хипотезе:

Фајерабенд 1994: Паул Фајерабенд, Наука као уметност, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Матица српска, Нови Сад, 1994.

Радни простор СНЦ

Линк за приступ

СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ

на нашем сајту

Нови Аскурђел

Појмовник наслеђа и родова
(Српски генетичко-генеалошки појмовник)

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР