Представљамо аутора

Представљамо аутора:

О фанатизму

Ослањајући се на Хегелово схватање фанатизма, аутор покушава да разуме овај феномен. Он указује да за фанатизам није карактеристично само...

Читај даље...

Kантово схватање ума

Аутор најпре испитује теоријске и друштвено-историјске претпоставке Kантове концепције ума. Kантово суочавање с проблемом статуса метафизике, као и задаци филозофског...

Читај даље...
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР