Друштвени и истраживачки проблеми и изазови

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР