О НАМА

Српски научни центар – центар за етнолошко-антрополошка и мултидисциплинарна истраживања Срба основан је као удружење којем је циљ да окупи научнике из разних сфера, који би у својим областима и кроз своје радове истраживали најзначајнија питања, суштинске аспекте, основе и вредности српског етноса и његове традиције у контексту укупног српског етноса и с њим повезаних народа и етничких група. Удружење је основано првенствено ради остваривања циљева у области истраживања духовне, социјалне и материјалне културе Срба, са нагласком на мултидисциплинарности и одгонетању спорних, нејасних и неразјашњених аспеката и одговарајуће проблематике. Посебна пажња даје се проучавању српске дијаспоре као и истраживању целокупног српског етничког и духовног простора, у најразличитијим видовима испољавања његове духовне матрице.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР