Издаваштво и промоције

Поред бројних активности и планова Српског научног центра које смо навели у Статуту, битно место заузима и издаваштво. Осим зборника радова из науке, културе и уметности везаних за српски народ и српску традицију, планирамо и да промовишемо резултате свих активности Српског научног центра, по њиховом завршетку.

У оквиру основних пројекaта, као и других активности Српског научног центра, намеравамо да издамо тематске зборнике радова, који ће на најбољи начин промовисати постигнуте резулате пројеката.

У оквиру креативне радионице „Занимљива традиција“, сваки од три пројекта који улазе у састав радионице има обавезу да промовише одговарајуће резултате и имплементирана знања постигнута у оквиру пројеката. У том смислу, планиране су изложбе литерарних радова, изложбе фотографија и традицијских предмета које су полазници правили, концерти традиционалног српског певања, едукативне представе за децу и слично.

Управо на сајту Српског научног центра планирано је постављање велике базе досадашњих радова наших чланова и сарадника, а циљ нам је да временом оформимо виртуелну библиотеку која ће садржати велики број научних радова, приказа и текстова лексикографског типа, као и преводе значајних чланака са руског, грчког, енглеског, италијанског и других језика на српски.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР