Основни подаци

О нама

Након дуже сарадње и заједничког рада на неколико научних пројеката, тематских зборника, истраживања и часописа, група научника удружила је снаге, а пре свега добру вољу и љубав према истраживањима српског народа, његовог етничког и верског идентитета, порекла, односно свеукупне традиције и вредносних система. Тако је основан Српски научни центар – центар за етнолошко-антрополошка и мултидисциплинарна истраживања Срба.
На Оснивачкој скупштини овог удружења одржаној крајем априла 2011. године у Београду, Центар је званично оформљен и усвојена су основна документа попут Статута и Оснивачког акта.

Међу оснивачима, односно међу иницијаторима и покретачима ове идеје, налази се више доктора наука и магистара – етнолога-антрополога, историчара и научних радника из оквира других дисциплина – аутора великог броја научних радова, монографија, чланака, као и учесника бројних истраживања.

Српски научни центар – СНЦ основан је као удружење којем је циљ да окупи научнике из разних сфера, који би у својим областима и кроз своје радове истраживали најзначајнија питања, суштинске аспекте, основе и вредности српског етноса и његове традиције у контексту укупног српског етноса и с њим повезаних народа и етничких група. Другим речима, удружење је основано првенствено ради остваривања циљева у области истраживања духовне, социјалне и материјалне културе Срба, са нагласком на мултидисциплинарности и одгонетању спорних, нејасних и неразјашњених аспеката и одговарајуће проблематике. Такође, посебна пажња биће посвећена проучавању српске дијаспоре као и истраживању целокупног српског етничког и духовног простора, у најразличитијим видовима испољавања његове духовне матрице.

Једна од примарних тежњи овог научног центра јесте и повезивање са удружењима сличног типа из Србије и околних земаља, са посебним акцентом на земљама које баштине сличну културну матрицу и наслеђе.
Потреба за оснивањем научноистраживачког удружења наведеног типа је очигледна уколико се има у виду чињеница да постоји огроман број изузетно занимљивих тема из области етносрбистике и сродних дисциплина које нису истраживане у одговарајућем обиму и на адекватан начин, у широком распону од питања базичних идејних система и културних матрица Срба до проблематике савремених употреба и значења српске традиције, представа о пореклу и многих других питања. У наведени контекст такође улазе и питања повезана са истраживањем структуре савременог наталитета код Срба, истраживањем антисрбизма/србофобије, односа урбаних и руралних средина, питања функционисања савремене српске породице итд. Свака од наведених области је од кључног значаја за савремени српски етнички контекст и заслужује обједињено, свенаучно ангажовање стручњака из различитих области, што је један од најважнијих циљева Српског научног центра.

Српски научни центар је одмах након оснивања започео реализацију одговарајућих пројектних активности које су предвиђене краткорочним и дугорочним плановима удружења. Између осталог, осмишљене су пројектне целине под називима: Креативна радионица „Занимљива традиција“, Пројекат истраживања и обележавања важних датума/догађаја „Памћење“, Прилози за израду Српског етнолошког појмовника, Истраживање порекла и представа о пореклу Срба, Истраживање нематеријалног културног наслеђа српског етничког простора. Такође је предвиђено и одржавање циклуса предавања под радним називима „Трагање за културном матрицом српског етничког контекста – мултидисциплинарна истраживања“ и „Промовисање резултата истраживања српских научника“. У оквиру наведених пројектних целина осмишљени су и одговарајући под-пројекти; примера ради, у оквиру поменуте Креативне радионице налазе се етно-радионица за креативно уметничко изражавање (прављење предмета са традицијским значењима и предзнаком), школа традиционалног певања, као и школа традиционалних знања, вредности и вештина.

Један од важних планова Српског научног центра јесте и бављење издаваштвом, уз формирање виртуелне библиотеке са радовима/текстовима истраживача и сарадника удружења. Такође је планирано организовање теренских и експерименталних истраживања, едукативних курсева и предавања, као и промоција резултата истраживања и укупног рада.

Исто тако, од посебног значаја за рад Центра јесте и укључивање, осим афирмисаних научника, и научних радника и стручњака који стицајем околности нису нашли посао у струци, као и истраживача из различитих области, како би се остварила жива и непосредна комуникација између разнородних научних дисциплина. Приоритет удружења је и укључивање студената, омладине и других заинтересованих у разнолике активности Центра. У складу с тим, оснивачи и сарадници Српског научног центра овом приликом позивају заинтересоване појединце и удружења да их контактирају у циљу будуће сарадње.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР