ПРОУЧАВАЊЕ АНТИСРБИЗМА, РАСРБЉАВАЊА И ГЕНОЦИДА

Пројектни оквир који подразумева проучавање антисрбизма, расрбљавања и геноцида над Србима је од изузетне важности са становишта активности Српског научног центра, јер је овде реч о најзначајнијим проблемима како српске тако и глобалне стварности. Саобразно томе, предвиђено је да овај пројекат садржи и више подпројеката (од којих на овом месту наводимо један).

Феномен антисрбизма (и србофобије) свакако представља основни узрок бројних тешкоћа у којима се српски народ данас налази, као што произлази и из истраживања различитих аутора. Прецизније речено, дуготрајно наметање / ширење антисрбизма – испољеног превасходно преко културног и медијског рата који за циљ има промену свести, као и кроз етнички инжењеринг (расрбљавање), али итекако и кроз бројне погроме и геноциде над Србима – сасвим непосредно условљава не само општу егзистенцијалну, већ и духовну кризу Срба. Другим речима, огромне размере страдања и уништавања овог народа првенствено су последица управо антисрбизма, односно – мржње и нетрпељивости у односу на Србе.

У дотичном контексту задатак од посебне важности представља и проучавање различитих облика геноцидног понашања усмереног на српски етнос, један од најстрадалнијих у светској историји – почев од физичког, културног, економског, медијско-пропагандног, па све до статистичко-математичког геноцида итд. На све ово се непосредно наслањају и разни облици симболичког насиља, заједно са етничким, језичким, религијским и другим врстама „инжењеринга“, тј. вештачког стварања нових нација и језика од српског народа и српског језика, уз изузетне размере насилног верског преобраћања Срба.

У савременим размерама, један од веома важних аспеката борбе против Срба – односно, један од модела конкретног испољавања геноцидног антисрбизма – представља и наметање масовног абортуса / чедоморства (за српску децу). Ово је такође тема која – у оквиру нашег пројектног ангажовања али, подразумева се, и знатно шире – захтева посебну заинтересованост и разматрање. С друге стране, исто тако, наметањем страних језика и култура, уз многе друге врсте пристисака, тежи се томе да се Срби претворе у „етнички материјал“ за демографску обнову / попуну других народа, као и за стварање нових / вештачких нација. И ово је, такође, једна од под-тематских целина којима вреди посветити највећу пажњу.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР