Првих десет година Српског научног центра

Током претходних десет година рада Српског научног центра (2011-2021) остварени су значајни резултати на више поља деловања. Умрежени су научници највиших научних звања и изузетних достигнућа у склопу јединствене целине која је добила свој препознатљиви изглед. Томе је допринео и наш репрезентативни сајт, осмишљен као научни али и научно-популарни мозаик. Он у себи садржи велики број текстова из различитих тематских категорија, а у будућности је планирано и покретање више нових под-домена и тема. Управо захваљујући разговорима и контактима оствареним у вези с бројним делатностима Српског научног центра настао је значајан број веома важних научних истраживања, уз много књига, зборника, научних радова, текстова, превода, прилога разних врста, који не би угледали светло дана без СНЦ-а. У претходном десетогодишњем периоду одржан је и велики број предавања, округлих столова, дружења и састанака. Они су окупили како најмеродавније научнике и истраживаче, тако и добронамерне ентузијасте, људе заинтересоване за науку и учешће у научним подухватима. Услед свега овога, очекује се да и у наредном периоду буде још доста нових догађања, покренутих од стране Српског научног центра и стваралаца окупљених око њега.
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР