Скупови и предавања

Скупови, округли столови и предавања се одржавају у просторијама организације “Уједињена Србија” у приземљу стамбене зграде у улици Омладинских бригада 7а, 11070 Нови Београд (преко пута храма Светог Димитрија)

Такозвана „жива реч“, а тиме и предавања, од давнина су позната средства за ширење и преношење идеја и ставова, али и научних достигнућа. Управо предавања и трибине које Српски научни центар организује на одређене теме и поводом одређених догађаја, имају едукативну функцију и представљају одличну могућност презентације анализа од научног значаја и материјала прикупљеног на терену. Предавања којa организује Центар су добра прилика за размену идеја и за дискусије на теме важне за очување српског националног и верског идентитета, српске традиције, као и за расветљавање проблема попут србофобије/антисрбизма, проблема сукоба савременог и традиционалног и слично.

С тим у вези, осмишљени су циклуси предавања са радним називима:
 1) Трагање за културном матрицом српског етничког контекста и
 2) Промовисање резултата истраживања српских научника.

Извештаји са скупова и предавања

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР