Радионице за младе

С обзиром на отвореност концепта креативне радионице „Занимљива традиција“, планирано је оснивање још неколико посебних радионица усмерених на упознавање младих нараштаја са традиционалним знањима. Ова знања су суштински важна за разумевање најзначајнијих вредности српске културе.

Радионице воде стручни предавачи из области етнологије, етномузикологије и професори српског језика и књижевности, као и гостујући предавачи из различитих научних дисциплина. Током наредног периода формираће се групе заинтересованих полазника, након чега ће бити започете и непосредне пројектне активности. Радионице су препоручене за ученике узраста од V до VIII разреда.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР