Верске слободе, Црна Гора и антисрбизам – неки илустративни правно-етнолошки осврти

У тексту се, на примеру неколико повезаних, илустративних правних и етнолошких осврта, скреће пажња на проблеме верских слобода, правног насиља и антисрбизма у Црној Гори. Феномен антисрбизма, који заслужује знатно већу пажњу научне и опште јавности, између осталог се испољава и преко различитих видова правног насиља, усмереног против српског народа, његовог идентитета и цркве. С тим у вези, најновији удар на Српску православну цркву, верски и етнички идентитет народа у Црној Гори – који се одвијао непосредно пре настанка овог текста – базиран је на доношењу отворено антицрквених и антисрпских закона, свакако представљајући још један наглашени пример антисрбизма заснованог на правном насиљу.

Фотографија из личне архиве Предрага Ристића.

Различити показатељи упућују на проблем антисрбизма као један од основних са којима се сусретало савремено човечанство током своје новије историје. За ову тврдњу постоје бројни докази, почев од огромног броја података о српским жртвама током читавог ХХ века (али итекако и раније), а на многе од чињеница исте врсте већ смо скретали пажњу у ранијим текстовима, заједно са другим (угледним) научницима, истраживачима и ауторима различитог профила.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР