Дахија Аганлија у традиционалном памћењу

Премда се у нашој историографији зулумћарска влада београдских дахија узима као непосредан узрок избијању Првога српскога устанка, занимљиво је да се у нашој традицији не находи довољно извора који потпуније сведоче о самим дахијама. Својеврсни изузетак представља дахија Аганлија Хусеин који је, чини се, оставио најдубљег трага у сећању својих савременика и њихових потомака. На основу разноврсних усмених и мемоарских казивања, хроничарских спевова, епских песама, историографских бележака, у раду се формира особена Аганлијина биографија која, у односу на уврежене и стереотипне представе, умногоме другачије осветљава предустаничко време и дахијску управу у њему.
Слатински гај

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР