Друштвене последице страха од епидемија кроз векове

Рад се бави истраживањем друштвених последица страха од епидемија кроз векове. Како би ове последице биле детаљније сагледане, пажња је посвећена неколицини питања која се издвајају на глобалном, али и на микроплану свакодневице и појединца. За потребе анализе у обзир су узете само поједине епидемије или пандемије од већег значаја, везане за европско тло и њихов утицај на друштвене промене. У извесним случајевима издвојен је и утицај на појединачни догађај. Сем фокуса на друштвено-економске, односно и социјалне последице, размотрени су и одговори власти, као и појединца, али и општи и лични страх од епидемија, односно страх друштва и појединца од смрти, посебно оне такозване „лоше”, који јесте и један од основних покретача промена. Чињенице да су епидемије споменутих типова, у претходним вековима трајале често и више деценија, или се више пута разбуктавале током дугог временског периода, дугорочно вршећи утицај на даљи историјски ток, јасно указују да је последице епидемија једино могуће и сагледати кроз призму дугог хронолошког тока.

Аутори:
Весна С. Алексић и Александра А. Фостиков, Историјски институт Београд

Илустрација преузета са сране 6 ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР