Етимологија полеонима Бар

Текст Жарка Вељковића

У „Етимолошком речнику српског језика“ тумачи се да полеоним Бар потиче од латинског Barium или Antibarium, при чему је Anti- могло отпасти у словенским устима: Antibarium > *Ǫ tьbarь > *Удбар > *Убар > *у Бар > Бар. У раду се излаже аргументација да полеоним Бар потиче заправо од романског облика *Antibárī, при чему је Anti- отпало делимично у балканороманским, а делимично у словенским устима па је закључак да етимологија полеонима Бар гласи: ром. *Antibárī > балк.-ром. *Antibári > *Tibári > …

Илустрација преузета са Википедије (CoatBR.jpg: Srđan Marlović derivative work: Helmandsare / Public domain)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР