Етнолошки, фолклористички и језички елементи – индиције о етничком пореклу Карашевака

У овом раду представљамо и анализирамо неке карактеристике из области фолклора, етнологије и лингвистике које представљају релевантне назнаке како о етничком пореклу Карашевака, тако и о дијалекатском подручју које обухвата карашевачке дијалекте. Упоредна анализа појединих обичаја и кратких народних текстова, као и упадљивих сличности између дечијих игара Карашевака и Срба из других крајева, извршена је у циљу издвајања конвергенције и заједничких структурних обележја идентификованих у карашевској заједници и у суседним етнолингвистичким областима у којима живе Срби. Иако такви елементи, на први поглед изгледају ирелевантни, они су, заправо, пресудни за разоткривање загонетке везане за етничко (и језичко) порекло загонетне карашевске енклаве, али и за потврђивање или одбацивање налаза важних истраживачких радова који се тичу обичаја и дијалеката Карашевака.

Текст Михаја Радана

Илустрација: shutterstock_1213929709

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР