Заменички систем – основа језика и говора

У раду се указује на неке од слабости у приступу заменицама у савременој граматографији, при чему се издвајају ставови и учења која непосредно или посредно указују на примат заменичке класе речи у језику и граматици. Представљајући заменички систем као основу језика и говора, дајемо инвентар основних категорија (јединице типа ко, шта, кад – парадигматска димензија) и елемената (јединице типа ја, оно, тако, све – синтагматска димензија), образлажемо и приказујемо модел њихове системске организације (трочлане структуре типа ко|шта–који, ја|ти–ко, ово|оно–то), опредељујемо место формација типа ко?, неко, нико, те дајемо назнаке о месту секундарних категорија.

Текст др Јованке Радић.

diverse women showing hands in studio

Фотографија: Angela Roma on Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР