Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем

Краљ Стефан Томаш обавештава млетачког дужда и његове
службенике, као и друге италијанске владаре, да су двојица браће (можда фратра?) опљачкали новац, положен у сакристију Цркве Св. Марије у сињском подграђу, који је био послао Петру Таловцу због неког заједничког посла.
Краљ из тих разлога овлашћује свог човека и млетачког поданика, Јакова Тесту из Трогира, да изврши истрагу крађе и да, на сваки могући начин, поврати украдени новац. Уједно моли млетачке власти да, на њиховој територији, помогну Јакову у истрази, обећавајући да ће им се одужити за предусретљивост.
Исправа је сачувана у оригиналу, а написана је на латинском језику. У начелу има формулар повеље, али према садржају и функцији припада писмима.

Стефан Томаш, слика Рудолфа Хорвата

Илустрација преузета са Википедије (Rudolf Horvat / Public domain)

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР