Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем

Исправа краља Стефана Томаша којом овлашћује Јакова Тесту да поврати новац опљачкан под Сињем

Краљ Стефан Томаш обавештава млетачког дужда и његове
службенике, као и друге италијанске владаре, да су двојица браће (можда фратра?) опљачкали новац, положен у сакристију Цркве Св. Марије у сињском подграђу, који је био послао Петру Таловцу због неког заједничког посла.
Краљ из тих разлога овлашћује свог човека и млетачког поданика, Јакова Тесту из Трогира, да изврши истрагу крађе и да, на сваки могући начин, поврати украдени новац. Уједно моли млетачке власти да, на њиховој територији, помогну Јакову у истрази, обећавајући да ће им се одужити за предусретљивост.
Исправа је сачувана у оригиналу, а написана је на латинском језику. У начелу има формулар повеље, али према садржају и функцији припада писмима.

Овај текст спада у тематске категорије: