Критика навода о Албанцима

Апстракт:
На *Косову се водио и води информацијски рат како би се доказало да највеће српске светиње припадају албанској  култури и традицији. У нашој научној јавности и образовном
систему појављују се по извесном аутоматизму ставови који
својом недореченошћу или недовољном научном прецизношћу иду наруку албанском фалсификовању историје, као нпр. уџбеник Историја за 6. разред основне школе, у ком се између осталог наводи да су Албанци староседеоци.

 Међутим, на Косову и Метохији Срби су преовлађујуће становништво до XVIII века, и тек у XVIII, XIX, а нарочито XX веку, Албанци из северне Албаније се у све већем
броју досељавају на Косово и Метохију, све више и више
албанизирајући и истискујући Србе. У прилог томе даје се аргументација из научно независне литературе.