Крушевац и околина у историји српског народа

Крушевац и околина у историји српског народа

Аутори: Ивица Тодоровић, Голуб Јашовић и Иван Бецић

Тематски зборник. Крушевац, 2019.

Фотографија преузета са стране 13 ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије: