Крушевац и околина у историји српског народа

Крушевац је за својих 647. година постојања, постао истинит духовни, културни и привредни центар Србије. О духовности, и привредном животу и културним достигнућима Крушевца, кроз историју постојања града било је узлета и падова, који су овај прави Српски град сврставали у сам врх наших градова али на жалост и на маргинална места, због урушавања вредности које су у граду годинама изграђиване, па на крају свесно или несвесно урушаване.

Аутори тематског зборника: Ивица Тодоровић, Голуб Јашовић и Иван Бецић (2019)

Фотографија преузета са стране 13 ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР