Место занатске радње – типологија занатских насеља у средњовековној Србији

Место занатске радње, па самим тим и положај занатлије, могу се најпре одредити у зависности од физичке локације поједине радионице, односно њене припадности типу насеља. Такође, место занатске радње може се дефинисати и према његовој позицији у оквиру шире шеме насеобина у датим историјско географским околностима, а посебно према удаљености од централног насеља, али и према економском центру ком правно припада. При томе треба имати у виду да се као такви у оквиру властелинства могу извојити и двор и манастир, а у оквиру урбано руралних односа и град, трг, трговиште, али и село/заселак. Стога, рад је посвећен изради класификације места занатске радње, чиме се уједно делимично осветљава и типологија насеља, а посебно шема оних са занатском, односно и производном основном у оквиру привредне историје српских средњовековних земаља, чије и само место у систему централних насеља, утиче на место и развој занатства.

Објављено: Београдски историјски гласник VOL. XI (2020)

Фотографија преузета са Википедије: Maja Stosic, CC BY-SA 3.0 RS <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/rs/deed.en>, via Wikimedia Commons

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР