О народности Ђорђа Пуљевског

Овај рад се бави националним идентитетом Ђорђа Пуљевског, познатог писца, историчара, језикословца и револуционара и једна од значајнијих личности из македонске, али и бугарске и српске историје друге половине 19. века. Кроз ово питање се посредно може разматрати и историјски и социолошки развој савремене македонске нације, као и околности под којим је она изграђена.

Фотографија преузета са Википедије: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Текст објављен у:

Књига XXIII
ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ
ЗБОРНИК
за проучавање културе источне Србије и суседних области
ИСТОЧНА СРБИЈА И ВАЖНА
ПИТАЊА ИЗ СРПСКЕ ПРОШЛОСТИ
И САВРЕМЕНОСТИ
етнологија, археологија и сродне науке
Уредници
Војислав Филиповић
Ивица Тодоровић
Редакција
Михај Радан (Румунија), Мирко Благојевић, Милина Ивановић
Баришић, Гордана Благојевић, Драган Жунић, Станка Янева (Бугарска),
Владимир Петровић, Александар Булатовић, Данијела Хелман
(Немачка), Александра Папазовска (Македонија), Ирена Љубомировић,
Зоран Вучић, Нина Аксић, Славиша Миливојевић
Сврљиг
2020

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР