О новим етнолошким истраживањима Срба у Румунији – уводни приступ и перспективе

У раду се прелиминарно и крајње сажето упућује на општи оквир проблематике етнолошких проучавања Срба у Банату и Румунији, са нагласком на издвајању приоритетних тема и разлога неопходности целовитог спровођења ових истраживања. Поред арактеристичних, илустративних примера, износе се и основне истраживачке смернице које проистичу из увида у свеобухватни контекст савремених етнолошких, али и мултидисциплинарних проучавања Срба нa наведеној територији. Посебан значај указује се чињеницама, питањима и проблемима који су током претходног периода били запостављени.

Исходишта / Originations 3, Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар / Ниш, 2017, стр. 463-474.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР