Порекло, име и прапостојбина

Порекло, име и прапостојбина

Срби су народ старог порекла и српско име је присутно, осим код јужних, и међу западним и источним Словенима. Примера ради, сем јужних, балканских Срба такође постоје и Лужички Срби у данашњој Немачкој, а и међу источним Словенима помињу се у сливу Дњепра итд. Ово је био један од разлога за претпоставку да је заједничко име за Словене некада било Срби, што објашњава распрострањеност српског имена. Слично су тврдили Прокопије у 6. и Баварски географ у 9. веку, као и још неки извори и научници. Српски етноним помиње се у прошлости у области Кавказа, у Малој Азији, средњој и источној Европи, на Балканском полуострву и шире; наводе га и стари арапски извори. У сливу Лабе и Сале Срби се помињу у 6. веку, а на Кавказу још за време првих римских царева.

Овај текст спада у тематске категорије: