Порфирогенитова „Лонтодоклa“ – данашњи Љутотук – неколики балканоромански топоними Бјелопавлићког краја

Аутор: Жарко Б. Вељковић

Сажетак: У De administrándo império, у списку утврђењa у Дукљи, Константин Порфирогенит наводи извесну „Лонтодòклу“, тј. Лонтодукљу, кoja je један од „великих утврђених градова“. Археолошки, по обиму, налазима и датовању, то је највероватније археолошки локалитет Мартинићка Градина у Градини поред Доњих Мартинића, у Бјелопавлићком крају, у Црној Гори. У раду се прихвата постојећа етимологија назива Лонтодукља, која открива да је то писарска грешка за два топонима: Лука (*l\ka) и Дукља, али се указује и на мању могућност да је то једна реч која се сачувала у оближњем хидрониму Љутотук. Разматра се и етимологија неколико балканороманских топонима у околини Лонтодукље: Шипкова главица, Маљат, (Танки и Дебели) Мерат, Кољат, Риманић.

Илустрација преузета са стране 25 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР