Путокази за реконструкцију древних идејних и идентитетских матрица

(или – етнолошко-мултидисциплинарни поглед на различите културно-религијске, етногенетске и друге аспекте српско-словенске цивилизације у прошлости)
На овом месту скрећемо пажњу на поједине, посебно илустративне и важне елементе, тј. појавне облике словенске и српске културе, превасходно у претхришћанско време, почев од древних идејних матрица које су имале изузетну улогу у формирању народне самосвести и погледа на свет. Нагласак је стављен на сагледавање сложености и развијености словенских и српских културно-религијских образаца у прошлости, као и на доказе о значају одговарајуће цивилизације. С тим у вези, осврћемо се на различите, мултидисциплинарно уобличене, истраживачке димензије и примере који упућују на могућности непосредног трагања за важним сведочанствима (пра)словенске прошлости. Пре свега, реч је о путоказима за реконструкцију темељних образаца древних идејних система присутних и у самој основи српске народне традиције, али често и у коренима ширих цивилизацијских размера. У дотичном смислу, вишеструко указујемо и на извесне, са становишта нашег приступа изузетно битне, етногенетске (и њима сродне) чињенице које се тичу српскословенског и индоевропског контекста.

Фотографија преузета од  dreamstime-153984407

Текст објављен у:

Књига XXIII
ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ
ЗБОРНИК
за проучавање културе источне Србије и суседних области
ИСТОЧНА СРБИЈА И ВАЖНА
ПИТАЊА ИЗ СРПСКЕ ПРОШЛОСТИ
И САВРЕМЕНОСТИ
етнологија, археологија и сродне науке
Уредници
Војислав Филиповић
Ивица Тодоровић
Редакција
Михај Радан (Румунија), Мирко Благојевић, Милина Ивановић
Баришић, Гордана Благојевић, Драган Жунић, Станка Янева (Бугарска),
Владимир Петровић, Александар Булатовић, Данијела Хелман
(Немачка), Александра Папазовска (Македонија), Ирена Љубомировић,
Зоран Вучић, Нина Аксић, Славиша Миливојевић
Сврљиг
2020

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР