Резултати нових истраживања митско-религијских представа и идентитета на Пештеру и околним областима

У раду се износе неки од посебно илустративних резултата најновијих етнолошких истраживања Сјеничко-пештерске висоравни и околних области. Нагласак актуелних истраживања стављен је на митско-религијске представе (са посебним освртом на питање идентитета), а на овом месту бавимо се најупечатљивијим митским комплексом који је забележен на поменутој територији. Реч је о представама у чијем се средишту налази мотив борбе аждаје из језера и хероја који спасава девојку (Свети Ђорђе/Алија Ђерзелез). У циљу детектовања основног проблемског контекста повезаног са овим митом, у раду се износе најуочљивије компарације са сродним мотивима и митским представама уоченим у другим деловима српског етничког простора.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР