Ритуал ума

Литијски опход, као најзначајнији део сеоске славе-заветине, до сада није адекватно проучен, у смислу свеобухватне анализе чија је пажња посвећена искључиво овом феномену. Наравно, ритуал су спомињали многи аутори, међутим – то је најчешће било у форми осврта или краће студије, без залажења у детаљну анализу обреда и без детаљне дескрипције која је неопходна за свако амбициозније истраживање ове проблематике. Другим речима, сеоска слава – заветина, као и феномен славе у целини, често је била предмет научног истраживања, али се до сада нико није у једном опширнијем раду специјално позабавио управо литијама и моделима литијског опхода (зашто су баш такви какви јесу, колико различитих врста постоји, како су настали најсложенији модели литијског опхода, који фактори утичу на њихову промену, која је митолошка основа овог ритуала итд.), односно – њиховом структуром и значењем.

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР