Света структура – Трагање за јединственом основом културних феномена

Света структура – Трагање за јединственом основом културних феномена

Замислимо да је пред нама необичан задатак: од нас се тражи
да целокупну стварност покушамо обухватити представљањем јединственог модела, односно обрасца. Не знамо да ли образац постоји или не , али је наш задатак (у овом мисаоном експерименту) да га представимо у непосредном облику, односно – да га (ре)конструишемо. При том се од нас такође тражи да то покушамо учинити научним средствима , и то у ограниченом просторном и временском контексту.

Овај текст спада у тематске категорије: