Свети Ахилије – Архилије, један светац са две варијанте имена

Аутор: Жарко Б. Вељковић

Одскора се у нашој науци сматра да су у првобитној ариљској цркви испрва лежале мошти извесног Светог Архилија, сремско-панонског мученика, а потом су ту донесене мошти Светог Ахилија, Епископа Ларисе, које су на крају и једине почивале у данашњој ариљској цркви што ју је подигао краљ Драгутин. Пo том уверењу, име места Ариље (старије Архиље) чува успомену не на надалеко познатог Светог Ахилија, него на готово непознатог Светог Архилија, за кога нити историјски извори казују, нити народно предање памти да су му у ариљској цркви икад биле мошти. Међутим, у овом раду износи се став да је у средњем веку име Архилије исто што и име Ахилије па стога име места Ариље (старије Архиље) потиче од имена свеца Ахилија који се упоредо звао и Архилије, како се то и пре у науци сматрало. Реч је, дакле, о Светом Ахилију-Архилију, једном свецу с две варијанте имена. Излаже се и језичка и анјезичка аргументација у прилог томе.

Фотографија преузета са стране 366 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР