Словенска димензија „Енциклопедије научне фантастике“ Зорана Живковића и њени социокултурни одјеци

У тренутку пада Берлинског зида и преформатирања живота стотина милиона становника социјалистичких земаља Источне и Средње Европе, у Београду се 1990. појавила шеста енциклопедија научне фантастике у свету. Аутор је био Зоран Живковић, научник, преводилац и културни делатник. Иако сведочи о ондашњој англоамеричкој супремацији на овом пољу, књига има капитални значај и за осталих тридесетак култура којима се бавила, особито за оне из словенских земаља. Словенска димензија у Енциклопедији научне фантастике има више различитих значења: уметност словенских култура; теоријске поставке словенских истраживача; рецепција словенске НФ у Југославији, а пошто је ово глобална енциклопедија, и у свету; словенски мотиви у популарној култури… Осим фактографске, синтетске и критичке вредности, Енциклопедија се може гледати и као временска капсула 20. века, али и као снимак дужих цивилизацијских токова, како глобалних тако и у словенским земљама. Изнад свега, може се посматрати и као културно–идејни модел, цивилизацијско упутство које је данас неопходно Човечанству више но у времену када се књига појавила.

Илустрација Драгољуб Триндић

Текст је објављен у зборнику „Словенска научна фантастика код Срба” који је издат поводом истоимене конференције oдржане 29. октобра 2020. као 6. међународна конференција у циклусу „Словенска фантастика”.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР