“Срби, народ мој, Христови су, не папини” – Однос Светог Саве према папству 13. века у светлу једног новог апокрифа

Давне 1976. године на међународном научном скупу посвећеном Светом Сави поводом 740 година од његовог престављења један од излагача, Станислав Хафнер, на почетку својег реферата “Српска црква и Рим у XIII и XIV веку” приметио је да је питање односа Српске цркве са Римском куријом тема која већ дуго има своју истраживачку историју и обимну историографију са дивергентним мишљењима и закључцима.

Илустрација преузета са стране 9 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР