Срби у Калифорнији

Ова књига представља прилагођен и делимично измењен текст магистарског рада Обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији, одбрањеног у децембру 2002. године на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР