Српски мит – прилог општем сагледавању основних образаца и кодова

На овом месту се – у форми блиској једној врсти проширене лексикографске одреднице, а у вези с формулисањем појма српски мит– скреће пажња на неке од основних српских митских и заветних образаца и кодова. Посебна пажња посвећена је косовском миту / завету, представама о Новом Израиљу / изабраном народу, слави и ентитетима српске народне митологије.

Илустрација: Милош Крсмановић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР