Појмовник српске културе

23 опширна појма/лексикографске одреднице у: Интернет-портал „Појмовник српске културе“ Етнографског институа САНУ и Института за српски језик САНУ; појмови су постављени током 2013. године:

– Авет.
– Аждаја.
– Ала.
– Анатема, коауторство са Александром Павићевић.
– Астрономија/Народна астрономија, коауторство са Александром Павићевић.
– Бабице.
– Бајање.
– Бајка.
– Басма.
– Биљка.
– Благо.
– Бог, коауторство са Александром Павићевић.
– Боје, коауторство са Александром Павићевић.
– Број.
– Вода.
– Вук.
– Време, коауторство са Александром Павићевић.
– Гатање.
– Животиња, коауторство са Ђорђином Трубарац.
– Заветина.
– Змај.
– Риба, коауторство са Ђорђином Трубарац.
– Дрво.

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР