Утицај Саса на развој занатства у средњовековној Србији

Долазак Саса на територију средњовековне Србије оставио је свој печат не само на успон рударства, већ директно или индиректно и на развој занатства. Иако је њихов утицај био примарно усмерен на развој металургије, напредовале су и друге гране производње, најпре обрада материјала и производња артикала неопходних у рударству. Такође, убрзана урбанизација рударских градова доводи и до успона заната чији су производи намењени свакодневици. Од посебног значаја је и саски утицај на организацију занатлија и занатске производње. Стога је такав, вишеструки утицај Саса неопходно и детаљније размотрити.

Фотографија из архиве новости СНЦ

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР