Фолклорни дијамант которских оригинала

ФОЛКЛОРНИ ДИЈАМАНТ КОТОРСКИХ ОРИЂИНАЛА – ПРИМЕНА ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКОГ ОКВИРА ФОЛКЛОРНОГ ДИЈАМАНТА ГЕРИЈА АЛАНА ФАЈНА У АНАЛИЗИ ФОЛКЛОРНИХ НАРАТИВА КОТОРСКИХ ОРИЂИНАЛА

Овај рад се бави проблематиком хумора специфичне социјалне категорије ориђинала везане за старо градско језгро Котора. Ориђинали су сагледани као социјална катеогорија урбане заједнице, а трагови које су оставили у фолклору града представљају специфичне хумористичне наративе који су предмет овога рада. Од материјала, који је за потребе рада прикупљен разговорима са старијим становницима Котора, овде су представљена и анализирана два наратива. У анализи је примењен интересантан методолошко-технички апарат познат као фолклорни дијамант Г. А. Фајна. Примена фолклорног дијаманта показала је да су шале ориђинала у потпуности производ сплета друштвених услова и карактеристика личности њихових твораца. Уједно, показано је које су то компоненте дијаманта имале највећи, а које нешто мањи утицај на садржај наратива. Наративи са јаким набојем агресије и еротског, прикривеног садржаја, посебно су погодни за примену ове методе, те су у ту сврху за анализу овом приликом одабрани управо наративи оваквог семантичког типа. У анализу се први пут укључују све компоненете фолклорног дијаманта, које ни сам аутор метода никада није применио.

Фотографија преузета са стране 11 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР