Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода

У раду се првенствено предочава хришћански аспект ритуала литијског опхода, с обзиром на чињеницу да наведена проблематика у досадашњим истраживањима и студијама није довољно осветљена. У складу с тим, на овом месту се разматра и однос хришћанске и претхришћанске димензије литијског обредног комплекса, који у себи садржи и једне и друге елементе. Нагласак је стављен и на сагледавање различитих модела спровођења литијског ритуала.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР