Цркве и манастири јужног Јухора

У раду је дат кратак преглед цркава и манастира јужног Јухора. пажња је, овог пута, углавном посвећена њиховој историји док је архитектури, иконостасима иживописима посвећено мање пажње јeр је остављено за следећи рад.

Рад израдили: Небојша Ђокић, Слађана Митровић

Фотографија преузета са уводних страница ауторовог текста.

Неколико километара западно од села Својнова на шумовитим обронцима планине Јухора налази се манастир посвећен Светом Николи. Смештен је у узаној дубодолини, манастирски комплекс је издуженог облика и у њему се налазе црква, звонара, стари и нови конак, две стамбене зграде и споредни економски објекти.

Овај текст спада у тематске категорије: 

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР